SMAK EKOLOGICZNEJ ŻYWNOŚCI

SMAK EKOLOGICZNEJ ŻYWNOŚCI

        Dnia 20.04.2013r. o godz. 9.00 odbył się konkurs wiedzy w zakresie rolnictwa ekologicznego „ Smak ekologicznej żywności” jako etap szkolny. Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

        Celem szkolnego etapu było wyłonienie w drodze eliminacji jednego ucznia, który uzyska największa liczbę punktów i będzie reprezentować nasza szkołę w II etapie Konkursu.

W konkursie wzięło udział 12-stu uczniów z klas szóstych , którzy rozwiązywali test składający się z 27 pytań o łącznej punktacji 35pkt.

        Największą liczbę punktów tj. 24 zdobył Łukasz Barański.

Gratulujemy!

  • Smak ekologicznej żywności-1
  • Smak ekologicznej żywności-2
  • Smak ekologicznej żywności-3